Psalms (24/150)  

1. Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai.
2. Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette.
3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén?
4. Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl.
6. Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.
7. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya.
8. Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.
9. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya!
10. Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.

  Psalms (24/150)