Psalms (21/150)  

1. Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.
2. Uram, a te erõsségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
3. Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
4. Sõt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
5. Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkévalót és végtelent.
6. Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
7. Sõt áldássá tetted õt örökké, megvidámítottad õt színed örömével.
8. Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
9. Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet.
10. Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket.
11. Gyümölcsüket kiveszted e földrõl, és magvokat az emberek fiai közül.
12. Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
13. Mert meghátráltatod õket, íved húrjait arczuknak feszíted. [ (Psalms 21:14) Emelkedjél fel Uram, a te erõddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat! ]

  Psalms (21/150)