Psalms (150/150)    

1. Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán!
2. Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!
3. Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán;
4. Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával;
5. Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal.
6. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (150/150)