Psalms (149/150)  

1. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!
2. Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!
3. Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4. Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.
5. Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6. Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;
7. Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!
8. Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (149/150)