Psalms (148/150)  

1. Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken!
2. Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege!
3. Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai!
4. Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
5. Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk.
6. Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.
7. Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!
8. Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik;
9. Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;
10. Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
11. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!
12. Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel:
13. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!]
14. És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (148/150)