Psalms (147/150)  

1. Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!
2. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;
3. Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.
4. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.
5. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
6. Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
8. A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;
9. A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.
10. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
11. Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
12. Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!
13. Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.
14. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.
15. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!
16. Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.
17. Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?
18. Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.
19. Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.
20. Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (147/150)