Psalms (141/150)  

1. Dávid zsoltára. figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged.
2. Mint jóillatú füst jusson elõdbe imádságom, [s] kezem felemelése estvéli áldozat [legyen.]
3. Tégy Uram závárt az én szájamra; õriztessed az én ajkaim nyílását!
4. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevõ emberekkel egybe; és ne egyem azoknak kedvelt ételébõl!
5. Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sõt még imádkozom is értök nyavalyájokban.
6. Ha sziklához paskoltatnak az õ bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert gyönyörûségesek.
7. Mint a ki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában.
8. De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; hozzád folyamodom: ne oltsd el életemet!
9. Õrizz meg a tõrtõl, a mit elém hánytak, és a gonosztevõknek hálóitól!
10. Essenek az álnokok saját tõreikbe; míg én egyben általmegyek!

  Psalms (141/150)