Psalms (140/150)  

1. Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.
2. Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertõl; a zsarnok férfitól védj meg engemet!
3. A kik gonoszt gondolnak szívökben, [és] minden nap háborút kezdenek.
4. Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szela.
5. Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétõl; a zsarnok férfitól védj meg engemet! A kik megejteni szándékoznak lépéseimet.
6. Tõrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; hálót terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém! Szela.
7. Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát!
8. Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján!
9. Ne add meg Uram, a mit a gonosz kíván; rossz szándékát ne segítsd elõ, mert felfuvalkodik! Szela.
10. A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka.
11. Eleven szenek hulljanak reájok; tûzbe vesse õket, örvényekbe, fel ne keljenek!
12. A nyelves ember meg ne maradjon e földön; a zsarnok embert ûzze a veszedelem, míg nyaka szakad.
13. Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát. [ (Psalms 140:14) Csak az igazak magasztalják a te nevedet, [s] orczád elõtt lakoznak az igazságosak. ]

  Psalms (140/150)