Psalms (136/150)  

1. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme.
2. Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme.
3. Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
4. A ki nagy csodákat mûvel egyedül; mert örökkévaló az õ kegyelme.
5. A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az õ kegyelme.
6. A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az õ kegyelme.
7. A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az õ kegyelme.
8. A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az õ kegyelme.
9. A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az õ kegyelme.
10. A ki megverte az égyiptomiakat elsõszülötteikben; mert örökkévaló az õ kegyelme.
11. A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az õ kegyelme.
12. Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az õ kegyelme.
13. A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az õ kegyelme.
14. És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az õ kegyelme.
15. Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az õ kegyelme.
16. A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az õ kegyelme.
17. A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az õ kegyelme.
18. És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az õ kegyelme.
19. Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
20. Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
21. És örökségül adta az õ földjüket; mert örökkévaló az õ kegyelme.
22. Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.
23. A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az õ kegyelme.
24. És megszabadított minket elleneinktõl; mert örökkévaló az õ kegyelme.
25. A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.
26. Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme!

  Psalms (136/150)