Psalms (135/150)  

1. Dicsérjétek az Urat!
2. A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
3. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörûséges!
4. Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
5. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
6. Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
7. Felemeli a felhõket a földnek szélérõl; villámlást készít, hogy esõ legyen, s szelet hoz elõ tárházaiból.
8. A ki megverte Égyiptom elsõszülötteit, az emberétõl a baroméig.
9. Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
10. A ki megvert sok népet, és megölt erõs királyokat:
11. Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
12. És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
13. Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékrõl nemzedékre emlegetnek téged.
14. Mert birája az Úr az õ népének, és könyörületes az õ szolgái iránt.
15. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
16. Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
17. Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
18. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, [és] mindazok, a kik bíznak bennök.
19. Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
20. Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
21. Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (135/150)