Psalms (130/150)  

1. Grádicsok éneke.
2. Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra!
3. Ha a bûnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
4. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
5. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az õ igéretében.
6. [Várja] lelkem az Urat, jobban, mint az õrök a reggelt, az õrök a reggelt.
7. Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bõséges nála a szabadítás!
8. Meg is szabadítja õ Izráelt minden õ bûnébõl.

  Psalms (130/150)