Psalms (121/150)  

1. Grádicsok éneke.
2. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
3. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te õrizõd.
4. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek õrizõje!
5. Az Úr a te õrizõd, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felõl.
6. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
7. Az Úr megõriz téged minden gonosztól, megõrzi a te lelkedet.
8. Megõrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

  Psalms (121/150)