Psalms (118/150)  

1. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!
2. Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
3. Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
4. Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
5. Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.
6. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
7. Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre.
8. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
9. Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni.
10. Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket.
11. Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket.
12. Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket.
13. Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.
14. Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.
15. Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
16. Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18. Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!
20. Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.
21. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!
22. A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!
23. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt!
24. Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
25. Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt!
26. Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!
27. Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
28. Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
29. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!

  Psalms (118/150)