Psalms (117/150)  

1. Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják õt mind a népek!
2. Mert nagy az õ kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (117/150)