Psalms (114/150)  

1. Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
2. Júda lõn az õ szentséges [népe] és Izráel az õ királysága.
3. A tenger látá õt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
4. A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
5. Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
6. Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
7. Indulj meg te föld az Úr orczája elõtt, a Jákób Istene elõtt,
8. A ki átváltoztatja a kõsziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

  Psalms (114/150)