Psalms (113/150)  

1. Dicsérjétek az Urat.
2. Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
3. Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
4. Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken.
5. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?
6. A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;
7. A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,
8. Hogy odaültesse õket a fõemberek közé, az õ népének fõemberei közé;
9. A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

  Psalms (113/150)