Psalms (110/150)  

1. Dávidé; zsoltár.
2. A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván:] Uralkodjál ellenségeid között!
3. A te néped készséggel siet a te sereggyûjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhébõl leszen ifjaidnak harmatja.
4. Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
5. Az Úr a te jobbod felõl; megrontja az õ haragja napján a királyokat;
6. Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden fõt.
7. Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az õ fejét.

  Psalms (110/150)