Psalms (108/150)  

1. Ének. Dávid zsoltára.
2. Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsõségem is [kész.]
3. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
4. Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
5. Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhõkig ér a te hûséges voltod!
6. Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsõséged legyen az egész földön!
7. Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
8. Az õ szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét.
9. Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelõm.
10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kaczagok.
11. Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig?
12. Nem te vagy-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi seregeinkkel?
13. Adj szabadulást nékünk az ellenségtõl, mert hiábavaló az emberi segítség! [ (Psalms 108:14) Istennel hatalmasan cselekszünk, és õ megtapodja ellenségeinket. ]

  Psalms (108/150)