Psalms (103/150)  

1. A Dávidé.
2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
3. A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5. A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7. Megismertette az õ útait Mózessel; Izráel fiaival az õ cselekedeteit.
8. Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
9. Nem feddõdik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10. Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11. Mert a milyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt.
12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.
13. A milyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.
14. Mert õ tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15. Az embernek napjai olyanok, mint a fû, úgy virágzik, mint a mezõnek virága.
16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az õ helye sem ismeri azt többé.
17. De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága a fiaknak fiain;
18. Azokon, a kik megtartják az õ szövetségét és megemlékeznek az õ parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az õ székét és az õ uralkodása mindenre kihat.
20. Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, a kik teljesítitek az õ rendeletét, hallgatván az õ rendeletének szavára.
21. Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi!
22. Áldjátok az Urat minden õ teremtményei, az õ uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

  Psalms (103/150)