Psalms (100/150)  

1. Hálaadó zsoltár.
2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.
4. Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!
5. Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!

  Psalms (100/150)