Lamentations (5/5)    

1. Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!
2. A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.
3. Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.
4. Vizünket pénzért iszszuk, tûzifánkat áron kapjuk.
5. Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.
6. Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.
7. Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.
8. Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökbõl.
9. Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levõ fegyver miatt.
10. Bõrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.
11. Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szûzeket Júda városaiban.
12. A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik.
13. Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek a fahordásban botlanak el.
14. A vének eltüntek a kapuból, [megszüntek] az ifjak énekelni.
15. Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.
16. Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!
17. Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;
18. A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!
19. Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékrõl nemzedékre!
20. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? [miért] hagysz el minket hosszú idõre?
21. Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.
22. Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettébb!

  Lamentations (5/5)