Judges (5/21)  

1. Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:
2. Hogy a vezérek vezettek Izráelben,
3. Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek!
4. Uram, mikor Szeirbõl kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejérõl:
5. A hegyek megrendültek az Úrnak orczája elõtt,
6. Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban,
7. Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen,
8. Új isteneket ha választott [a nép,]
9. Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben,
10. Kik ültök fehér szamarakon,
11. Az íjászok szavával a vízmerítõk között,
12. Kelj fel, kelj fel Debora!
13. Akkor lejött a hõsök maradéka;
14. Efraimból, kiknek gyökere Amálekben,
15. És Issakhár fejedelmei Deborával,
16. Miért [maradtál] ülve a hodályban?
17. Gileád a Jordánon túl pihen.
18. [De] Zebulon, az halálra elszánt lelkû nép,
19. Királyok jöttek, harczoltanak;
20. Az égbõl harczoltak,
21. A Kison patakja seprette el õket;
22. Akkor csattogtak a lovak körmei
23. Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, -
24. De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel,
25. [Az] vizet kért, õ tejet adott,
26. Balját a szegre,
27. Lábainál leroskadt, elesett, feküdt,
28. Kinézett az ablakon, és jajgatott
29. Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki;
30. "Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak?
31. Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram!

  Judges (5/21)