Job (26/42)  

1. Jób pedig felele, és monda:
2. Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erõtelen kart!
3. Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanusítottál!
4. Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belõled?
5. A halottak is megremegnek [tõle;] a vizek alatt levõk és azok lakói is.
6. Az alvilág mezítelen elõtte, és eltakaratlan a holtak országa.
7. Õ terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.
8. Õ köti össze felhõibe a vizeket úgy, hogy a felhõ alattok meg nem hasad.
9. Õ rejti el királyi székének színét, felhõjét fölibe terítvén.
10. Õ szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégzõdéséig.
11. Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitõl.
12. Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.
13. Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.
14. Ímé, ezek az õ útainak részei, de mily kicsiny rész az, a mit meghallunk abból! Ám az õ hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?

  Job (26/42)