Psalms (124/150)  

1. "LALPA ei tieng thang ni naw sien"Israelhaiin ti raw se,
2. "LALPA ei tieng thang ni naw sien,Mihaiin an mi bei lai khan,
3. An lungsen so insang lai khan,A hringin mi lem tang an ta;
4. Tui lienin mi la vong a ta,Mi len hmang tawl vong tang a ta,
5. Mi chim pil tawl vong tang a tih.
6. LALPA inpakin um raw se,An mi pet nawi vong a phal nawh.
7. Changkamtu changa awk vate Angin aman a mi'n suo a;Chang chu aman a suksiet a,Ei intal suok thei tah a nih.
8. Hnuoi le van Siemtu LALPA chun,A hming leiin a mi san hlak.

  Psalms (124/150)