Psalms (117/150)  

1. Hnam po po hai,LALPA chu inpak ro;Mi tinrenghai,Ama chu chawimawi ro.
2. A mi hmangaina a ropui,LALPA ringumna chu kumkhuon,A pangngai zing a ni si a.LALPA chu inpak ro.

  Psalms (117/150)