Zechariah (3/14)  

1. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Issanda ingli ees, ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas.
2. Ja Issanda ingel ütles saatanale: 'Issand sõidelgu sind, saatan! Jah, Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind! Eks see ole tulest tõmmatud tukk?'
3. Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees.
4. Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: 'Võtke tal määrdunud riided seljast ära!' Ja ingel ütles temale: 'Vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!'
5. Ja ta ütles: 'Pange temale puhas mähis pähe!' Ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga. Ja Issanda ingel seisis juures.
6. Ja Issanda ingel kinnitas Joosuale, öeldes:
7. 'Nõnda ütleb vägede Issand: Kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust minu kojale ja valvad ka mu õuesid, ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes siin seisavad.
8. Kuule siis, ülempreester Joosua, sina ja su sõbrad, kes istuvad su ees - nemad on ju hea ende mehed -, sest vaata, ma toon oma sulase Võsu!
9. Sest vaata, kivi, mille ma panin Joosua ette - selle ühe kivi peal on seitse silma. Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb vägede Issand, ja pühin üheainsa päevaga ära selle maa süü.
10. Sel päeval, ütleb vägede Issand, kutsute te üksteist viinapuu alla ja viigipuu alla.'

  Zechariah (3/14)