Zechariah (2/14)  

1. Ja ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli neli sarve.
2. Ja ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis: 'Mis need on?' Ja tema ütles mulle: 'Need on sarved, mis puistasid laiali Juuda, Iisraeli ja Jeruusalemma.'
3. Siis näitas Issand mulle nelja seppa.
4. Ja mina küsisin: 'Mida nemad on tulnud tegema?' Ja tema vastas ning ütles: 'Need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda et ükski ei saa tõsta oma pead; ja sepad on tulnud teritama kirveid, et paisata maha nende paganate sarvi, kes on tõstnud sarve Juudamaa vastu, et seda pillutada.'
5. Siis ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli mees, kel oli mõõdunöör käes.
6. Ja ma küsisin: 'Kuhu sa lähed?' Ja tema vastas mulle: 'Jeruusalemma mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema.'
7. Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja ja üks teine ingel tuli temale vastu
8. ning ütles talle: 'Jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle: Jeruusalemm jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja loomade pärast tema sees.
9. Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Issand, ja auhiilguseks tema keskel.'
10. Üles, üles! Põgenege põhjamaalt, ütleb Issand, kuigi ma olen teid pillutanud taeva nelja tuule poole, ütleb Issand!
11. Üles, päästke endid Siionisse, kes te elate Paabeli tütre juures!
12. Sest nõnda ütleb vägede Issand pärast seda, kui ta au läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera:
13. Tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad oma orjade saagiks. Siis te mõistate, et vägede Issand on mind läkitanud.

  Zechariah (2/14)