Zechariah (12/14)  

1. Ennustus. Issanda sõna Iisraeli kohta. Issand, kes laotab taeva ja rajab maale aluse ja kes valmistab inimese vaimu tema sees, ütleb:
2. 'Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile, ja see pannakse ka Juuda peale Jeruusalemma ahistamises.
3. Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.
4. Sel päeval, ütleb Issand, teen ma kõik hobused peruks ja nende ratsanikud hullumeelseks. Aga Juuda kohal teen ma oma silmad lahti, kui ma löön sõgedusega kõiki rahvaste hobuseid.
5. Siis mõtlevad Juuda pealikud oma südames: Jeruusalemma elanikud on mulle jaksuks vägede Issandas, oma Jumalas.
6. Sel päeval teen ma Juuda pealikud tulise sütepanni sarnaseks keset puid või põleva tõrviku sarnaseks vihkude hulgas, ja need põletavad paremalt ja vasakult kõik ümberkaudsed rahvad. Aga Jeruusalemm jääb edasi oma paika - Jeruusalemma.
7. Ja Issand päästab esmalt Juuda telgid, et Taaveti soo hiilgus ja Jeruusalemma elanike hiilgus ei saaks suurustada Juuda ees.
8. Sel päeval kaitseb Issand Jeruusalemma elanikke; sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Issanda ingel nende ees.
9. Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale.
10. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.
11. Sel päeval on Jeruusalemmas niisama suur kaebamine, nagu oli Hadad-Rimmoni pärast Megiddo orus.
12. Ja maa teeb kaebust, iga suguvõsa eraldi: Taaveti koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, Naatani koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi,
13. Leevi koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, simeilaste suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi,
14. kõik muud suguvõsad - iga suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi.

  Zechariah (12/14)