Titus (2/3)  

1. Sina räägi aga seda, mis on kohane tervele õpetusele!
2. Vanad mehed olgu kained, väärikad, mõõdukad, terved usus, armastuses, kannatlikkuses.
3. Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult: ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head,
4. et nad suudaksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama mehi ja lapsi.
5. Nad peavad olema mõõdukad, puhta meelega, virgad majatalituses, head, alistunud oma meestele, et Jumala sõna ei teotataks.
6. Niisamuti manitse nooremaid mehi olema mõõdukad igas suhtes,
7. näidates iseennast heade tegude eeskujuna ja pakkudes rikkumatut, väärikat õpetust,
8. tervet vastuvaidlematut sõna, et vastane häbeneks, kui tal pole meist rääkida midagi halba.
9. Orjad alistugu oma peremeestele kõiges, olgu nende meele järgi, ärgu rääkigu vastu,
10. ärgu näpaku, vaid osutagu kõigiti ustavust, et nad ehiksid igati Jumala, meie Päästja õpetust.
11. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele
12. ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult,
13. oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.
14. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.
15. Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult! Ükski ärgu alahinnaku sind!

  Titus (2/3)