Psalms (99/150)  

1. Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa!
2. Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
3. Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
4. Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.
5. Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!
6. Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.
7. Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud.
8. Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest.
9. Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!

  Psalms (99/150)