Psalms (98/150)  

1. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu!
2. Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
3. Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet.
4. Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale!
5. Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega!
6. Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
7. Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad!
8. Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos
9. Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.

  Psalms (98/150)