Psalms (96/150)  

1. Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
2. Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet!
3. Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas!
4. Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
5. Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva.
6. Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus.
7. Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus!
8. Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse!
9. Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees!
10. Öelge paganate seas: Issand on kuningas! Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
11. Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab!
12. Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on! Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud
13. Issanda palge ees, sest tema tuleb! Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses.

  Psalms (96/150)