Psalms (95/150)  

1. Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
2. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!
3. Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate.
4. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud.
5. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa.
6. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!
7. Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält,
8. ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.
9. 'Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd.
10. Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid.
11. Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse minu hingamisse!'

  Psalms (95/150)