Psalms (86/150)  

1. Taaveti palve. Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!
2. Hoia mu hinge, sest ma olen vaga! Päästa sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale!
3. Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva!
4. Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
5. Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
6. Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
7. Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.
8. Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul.
9. Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele.
10. Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.
11. Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime!
12. Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti.
13. Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest.
14. Jumal! Ülbed on tõusnud mu vastu, ja vägivaldsete jõuk püüab mu hinge; kuid sind nad ei pane tähele.
15. Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.
16. Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; anna oma sulasele oma ramm ja aita oma teenija poega!
17. Tee mulle tunnustäht mu heaks, et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, et sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud!

  Psalms (86/150)