Psalms (81/150)  

1. Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Aasafi laul.
2. Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!
3. Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel!
4. Puhuge pasunat noorel kuul, täiskuu ajal, meie pidupäeval!
5. Sest see on määrus Iisraelis ja kohustus Jaakobi Jumala jaoks.
6. Selle ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka, kui ta läks välja Egiptusemaa vastu. Seal ma kuulsin keelt, mida ma ei tundnud.
7. 'Mina vabastasin tema õla koorma alt, tema käed pääsesid korvide kandmisest.
8. Kui kitsas käes oli, hüüdsid sa, ja ma päästsin sinu; ma vastasin sulle kõuepilvest, proovisin sind Meriba vee ääres.' Sela.
9. 'Kuule, mu rahvas, ma hoiatan sind! Iisrael, kui sa ometi kuulaksid mind!
10. Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette!
11. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta!
12. Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda.
13. Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi.
14. Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel!
15. Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu.'
16. Kes Issandat vihkavad, peaksid lömitama tema ees, ja nende saatus oleks igavene.

  Psalms (81/150)