Psalms (76/150)  

1. Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul.
2. Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur.
3. Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis.
4. Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. Sela.
5. Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest.
6. Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu.
7. Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud.
8. Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad?
9. Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait,
10. sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Sela.
11. Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu; viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle.
12. Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale!

  Psalms (76/150)