Psalms (65/150)  

1. Laulujuhatajale: Taaveti laul ja lauluviis.
2. Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3. Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha.
4. Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks.
5. Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes; küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest.
6. Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus,
7. kes kinnitad mäed oma rammuga ja oled vöötatud vägevusega,
8. kes vaigistad mere kohisemise, selle lainete mühina ja rahvaste möllu,
9. nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti. Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.
10. Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda jootnud; sa teed selle väga rikkaks. Jumala veesooned on täis vett; sa valmistad nende uudsevilja, kui sa nõnda maad valmistad,
11. kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku. Vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu.
12. Sa ehid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad õli.
13. Rohtla vainud haljendavad ja kingud vöötavad end ilutsemisega,

  Psalms (65/150)