Psalms (54/150)  

1. Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul,
2. kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: 'Eks Taavet ole peidus meie juures.'
3. Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!
4. Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
5. Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.
6. Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi.
7. Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!

  Psalms (54/150)