Psalms (52/150)  

1. Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul,
2. kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: 'Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.'
3. Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva.
4. Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija.
5. Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela.
6. Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt.
7. Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela.
8. Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda:
9. 'Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses.'

  Psalms (52/150)