Psalms (47/150)  

1. Laulujuhatajale: Korahi laste laul.
2. Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
3. Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.
4. Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.
5. Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela.
6. Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.
7. Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!
8. Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!
9. Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.

  Psalms (47/150)