Psalms (26/150)  

1. Taaveti laul. Mõista mulle õigust, Issand, sest ma olen elanud laitmatuses ja olen lootnud Issanda peale ilma kõikumata!
2. Katsu mind läbi, Issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda!
3. Sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões.
4. Ma ei ole istunud koos valelike inimestega ega lähe kaasa salalikega.
5. Ma vihkan kurjade kogu ega istu õelate kilda.
6. Ma pesen oma käsi süütuses ja käin sinu altari ümber, Issand,
7. et kuuldavale tuua tänu ja jutustada kõiki su imeasju.
8. Issand, ma armastan su koja asukohta ja su auhiilguse asupaika!
9. Ära korista mu hinge koos patustega ega mu elu koos meestega, kes verd valavad,
10. kelle kätes on häbitöö ja kelle parem käsi on täis altkäemaksu!
11. Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
12. Mu jalg seisab tasasel teel. Kogudustes ma kiidan sind, Issand!

  Psalms (26/150)