Psalms (24/150)  

1. Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.
2. Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud.
3. Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas?
4. See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks.
5. Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste.
6. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela.
7. Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
8. Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9. Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
10. Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.

  Psalms (24/150)