Psalms (20/150)  

1. Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2. Issand vastaku sulle kitsikuse ajal; Jaakobi Jumala nimi varjaku sind!
3. Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist!
4. Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.
5. Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu!
6. Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved!
7. Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga.
8. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.
9. Nemad vaaruvad ja langevad; meie aga tõuseme ja seisame püsti.

  Psalms (20/150)