Psalms (137/150)  

1. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Siionile.
2. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled.
3. Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu ja meie piinajad rõõmulaule: 'Laulge meile Siioni laule!'
4. Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal?
5. Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi!
6. Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks!
7. Tuleta meelde, Issand, Jeruusalemma hukatuse päeva Edomi laste vastu, kes ütlesid: 'Kiskuge maha, kiskuge alusmüürini maha, mis on temas!'
8. Paabeli tütar, sa laastatav! Õnnis on see, kes sulle tasub sedamööda, kuidas sa meile oled teinud.
9. Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut.

  Psalms (137/150)