Psalms (135/150)  

1. Halleluuja! Kiitke Issanda nime, kiitke teie, Issanda sulased,
2. kes seisate Issanda kojas, meie Jumala koja õuedel!
3. Kiitke Issandat, sest Issand on hea; mängige tema nimele, sest see on kaunis!
4. Sest Issand on valinud enesele Jaakobi, omandiks võtnud Iisraeli.
5. Sest mina tean, et Issand on suur ja meie Issand on suurem kui kõik jumalad.
6. Kõik, mis Issandale meeldib, teeb ta taevas ja maa peal, meredes ja kõigis mere sügavikes.
7. Tema tõstab pilved maa otsast; tema teeb välgud vihmaks, ta toob tuule välja oma aitadest.
8. Ta lõi maha egiptlaste esmasündinud, nii inimeste kui loomade omad.
9. Ta saatis tunnustähti ja imesid sinu sekka, Egiptus, vaarao peale ja kõigi ta sulaste peale.
10. Ta lõi maha palju paganarahvaid ja tappis ära vägevad kuningad,
11. Siihoni, emorlaste kuninga, Oogi, Baasani kuninga, ja kõik Kaanani kuningriigid,
12. ja andis nende maa pärisosaks, pärisosaks oma rahvale Iisraelile.
13. Issand, su nimi püsib igavesti, Issand, su mälestus põlvest põlve!
14. Sest Issand mõistab kohut oma rahvale ja halastab oma sulaste peale.
15. Paganate ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö.
16. Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe.
17. Kõrvad neil on, aga nad ei pane tähele; ei ole ka hingeõhku nende suus.
18. Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad.
19. Iisraeli sugu, tänage Issandat! Aaroni sugu, tänage Issandat!
20. Leevi sugu, tänage Issandat! Teie, kes kardate Issandat, tänage Issandat!
21. Olgu tänatud Issand Siionist, tema, kes elab Jeruusalemmas! Halleluuja!

  Psalms (135/150)