Psalms (119/150)  

1. Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi!
2. Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest,
3. kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel!
4. Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada.
5. Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi.
6. Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske.
7. Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi.
8. Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt!
9. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi.
10. Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest!
11. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.
12. Tänu olgu sulle, Issand! Õpeta mulle oma määrusi!
13. Oma huultega ma loen üles kõik sinu suu seadused.
14. Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest.
15. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu.
16. Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna.
17. Tee head oma sulasele, et ma elaksin ja hoiaksin sinu sõna!
18. Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!
19. Ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest oma käske!
20. Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal.
21. Sa sõitlesid ülbeid, äraneetuid, kes eksivad eemale su käskudest.
22. Veereta mu pealt ära teotus ja häbistus, sest ma pean sinu tunnistusi!
23. Vürstidki istuvad ja kõnelevad isekeskis minu vastu, aga sinu sulane mõtiskleb sinu määrustest.
24. On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed.
25. Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järgi!
26. Sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle; õpeta mulle oma määrusi!
27. Oma korralduste teedest lase mind aru saada, ja ma tahan meelt mõlgutada su imeasjade üle.
28. Mu hing valab pisaraid meelehärmist - tõsta mind üles oma sõna järgi!
29. Vale tee hoia minust eemal ja kingi mulle armust oma Seadus!
30. Ma olen valinud ustavuse tee, ma olen pannud enese ette sinu seadused.
31. Ma pean kinni su tunnistustest, Issand. Ära lase mind sattuda häbisse!
32. Ma jooksen su käskude teed, sest sina teed mu südame avaraks.
33. Õpeta mulle, Issand, oma määruste teed, et ma seda otsani peaksin!
34. Anna mulle arusaamist panna tähele su Seadust ja seda pidada kõigest südamest!
35. Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle!
36. Pööra mu süda oma tunnistuste poole, aga mitte ahnuse poole!
37. Eemalda mu silmad tühja vaatamast, elusta mind oma teedel!
38. Kinnita oma sulasele oma sõna, mis saadab sind kartma!
39. Eemalda mu teotus, mida ma kardan, sest sinu seadused on head!
40. Näe, ma igatsen su korraldusi, elusta mind oma õiguse läbi!
41. Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste su ütluse järgi,
42. et ma vastaksin oma teotajaile; sest ma loodan sinu sõna peale!
43. Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, sest ma loodan su seaduste peale!
44. Ma tahan hoida su Seadust alati, ikka ja igavesti,
45. ja avaruses käia, sest ma nõuan sinu korraldusi.
46. Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda.
47. Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan.
48. Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida ma armastan, ja mõlgutan meelt su määruste üle.
49. Tuleta meelde sõna oma sulase kohta, mille peale sa mind oled pannud lootma!
50. See on mulle troostiks mu viletsuses, et su ütlus mind elustab.
51. Ülbed pilkavad mind väga; ometi ma ei pöördunud kõrvale su Seadusest.
52. Mul seisid meeles, Issand, su seadused muistsest ajast ja ma sain troosti.
53. Tuline viha on mind haaranud õelate pärast, kes hülgavad su Seaduse.
54. Su määrused on mu kiituslauluks mu võõraspõlve majas.
55. Mulle meenub öösel su nimi, Issand, ja ma hoian su Seadust.
56. See sai mulle osaks sellepärast, et ma pidasin su korraldusi.
57. Issand on mu osa; ma olen öelnud, et ma pean sinu sõnu.
58. Ma püüan kõigest südamest leevendada su palet, ole mulle armuline oma ütlust mööda!
59. Ma uurin oma teid ja pööran oma jalad jälle su tunnistuste poole.
60. Ma tõttan aega viitmata pidama sinu käske.
61. Õelate köidikud punusid end mu ümber; aga mina ei unusta su Seadust.
62. Südaööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest.
63. Mina olen kõigi nende kaaslane, kes sind kardavad ja peavad sinu korraldusi.
64. Ilmamaa on täis sinu heldust, Issand; õpeta mulle oma määrusi!
65. Sina, Issand, oled teinud head oma sulasele oma sõna järgi.
66. Head arusaamist ja tundmist õpeta mulle, sest ma usun su käske!
67. Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi.
68. Sina oled hea ja teed head; õpeta mulle oma määrusi!
69. Ülbed sepitsevad mu peale valejutte, aga mina pean kõigest südamest sinu korraldusi.
70. Nende süda on tuim nagu rasv, aga mina tunnen rõõmu sinu Seadusest.
71. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi.
72. Seadus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat.
73. Sinu käed on mind teinud ja valmistanud, anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!
74. Kes sind kardavad, näevad mind ja rõõmustavad, et ma loodan sinu sõna peale.
75. Ma tean, Issand, et su seadused on õiged ja et sa ustavuses mind oled vaevanud.
76. Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda nagu sa oled ütelnud oma sulasele!
77. Tulgu su halastused minu peale, et ma elaksin, sest sinu Seadus on minu rõõm!
78. Jäägu häbisse ülbed, et nad mind valega on ära eksitanud! Mina mõlgutan meeles sinu korraldusi.
79. Pöördugu minu juurde need, kes sind kardavad ja tunnevad su tunnistusi!
80. Olgu mu süda laitmatu su määrustes, et ma ei jääks häbisse!
81. Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma loodan sinu sõna peale.
82. Mu silmad on lõppemas, igatsedes su ütlust; ma küsin: 'Millal sa trööstid mind?'
83. Sest ma olen nagu nahkastja suitsus; sinu määrusi ma ei ole aga unustanud.
84. Kui palju päevi on veel su sulasel? Millal saadad täide kohtuotsuse mu tagakiusajate kallal?
85. Ülbed on kaevanud mulle auke, need, kes ei ela su Seaduse järgi.
86. Kõik su käsud on tõde; valega kiusatakse mind taga. Aita mind!
87. Peaaegu oleksid nad lõpetanud minu elu maa peal. Mina aga ei ole hüljanud su korraldusi.
88. Oma heldust mööda elusta mind, siis ma hoian sinu suu tunnistust!
89. Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas.
90. Põlvest põlve kestab su ustavus. Sina oled kinnitanud maa ja see seisab.
91. Sinu seaduste kohaselt nad püsivad tänapäev, sest need kõik on sinu sulased.
92. Kui sinu Seadus ei oleks olnud mu rõõm, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses.
93. Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud.
94. Sinu oma olen mina, päästa mind, sest ma nõuan taga su korraldusi!
95. Õelad lootsid mind hukata; mina panen tähele sinu tunnistusi.
96. Ma olen näinud, et ka kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar.
97. Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda.
98. Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti.
99. Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi.
100. Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi.
101. Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna.
102. Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind.
103. Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule.
104. Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu.
105. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
106. Ma olen vandunud ja täidan seda, et ma pean sinu õiguse seadusi.
107. Ma olen väga vaevatud. Issand, elusta mind oma sõna järgi!
108. Minu suu vabatahtlikud ohvrid olgu su meelt mööda, Issand, ja õpeta mulle oma seadusi!
109. Mu hing on alati mu pihus ja sinu Seadust ma ei unusta.
110. Õelad on mulle pannud püüdepaela, kuid mina ei eksi ära sinu korraldustest.
111. Su tunnistused ma olen saanud pärandiks igavesti, sest nad on mu südame rõõm.
112. Ma pöörasin oma südame tegema su määruste järgi alaliselt ja otsani.
113. Ma vihkan kahepaikseid mõtteid, aga sinu Seadust ma armastan.
114. Sina oled mu kaitse ja kilp; sinu sõna peale ma loodan.
115. Taganege minust, te kurjategijad, ja ma pean oma Jumala käske!
116. Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma elaksin, ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!
117. Toeta mind, et ma pääseksin, siis ma vaatlen alati su määrusi!
118. Sa ei pane mikski neid, kes eksivad eemale sinu määrustest, sest nende kavalus on asjatu.
119. Sa koristad ära kõik õelad maa pealt kui räbu, sellepärast ma armastan sinu tunnistusi.
120. Hirmust sinu ees tuleb värin mu lihasse ja ma kardan su seadusi.
121. Ma olen toiminud seadust ja õigust mööda, ära jäta mind mu rõhujate kätte!
122. Kosta oma sulase eest tema heaks, ärgu rõhugu mind ülbed!
123. Mu silmad on lõppenud ootamast su abi ja su õiguse tõotust.
124. Tee oma sulasega oma heldust mööda ja õpeta mulle oma määrusi!
125. Mina olen su sulane; anna mulle arusaamist, et ma tunnetaksin su tunnistusi!
126. Aeg on Issandal tegutseda; on ju tehtud tühjaks su Seadus.
127. Seepärast ma armastan su käske enam kui kulda ja selgemat kulda;
128. seepärast ma pean kõiki su korraldusi täiesti õigeks, ma vihkan iga valeteed.
129. Imelised on sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing.
130. Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.
131. Ma avan oma suu ja ahmin, sest ma ihaldan su käske.
132. Kaldu minu poole ja ole mulle armuline, see on nende õigus, kes armastavad sinu nime.
133. Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!
134. Lunasta mind inimeste rõhumisest, siis ma pean su korraldusi!
135. Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
136. Veeojad voolavad mu silmist nende pärast, kes ei pea su Seadust.
137. Sina oled õige, Issand, ja su seadused on õiglased.
138. Sa oled seadnud oma tunnistused õiguses ja väga suures ustavuses.
139. Minu kiivus on mind kulutanud, sest mu rõhujad on unustanud sinu sõnad.
140. Mis sa oled öelnud, on sulatatud väga selgeks, ja su sulane armastab seda.
141. Ma olen vähene ja halvaks pandud, kuid ma ei unusta sinu korraldusi.
142. Su õigus on õigus igaveseks ja su Seadus on tõde.
143. Kitsikus ja ahastus on mind tabanud, aga su käsud on mu rõõm.
144. Su tunnistuste õigus jääb igavesti; anna mulle arusaamist, et ma elaksin!
145. Ma hüüan kõigest südamest, kosta mulle, Issand! Ma tahan pidada su määrusi.
146. Ma hüüan sinu poole, päästa mind, et ma peaksin su tunnistusi!
147. Ma jõudsin koidust ette ja hüüdsin. Sinu sõna peale ma loodan.
148. Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et mõlgutada mõttes su ütlust.
149. Kuule mu häält oma helduse pärast! Issand, elusta mind oma seadusi mööda!
150. Mulle lähenesid ilguste toimepanijad; nemad on sinu Seadusest kaugel.
151. Sina oled ligi, Issand, ja kõik su käsud on tõde.
152. Ammu ma teadsin sinu tunnistustest, et sa need oled rajanud igavesti.
153. Vaata mu viletsust ja vabasta mind, sest ma ei unusta su Seadust!
154. Aja mu tüliasja ja lunasta mind, elusta mind oma ütlust mööda!
155. Õelaist on pääste kaugel, sest nad ei hooli su määrustest.
156. Sinu halastus, Issand, on suur. Elusta mind oma seadusi mööda!
157. Palju on mu tagakiusajaid ja rõhujaid, kuid mina ei pöördu kõrvale su tunnistustest.
158. Ma nägin äraandjaid ja tundsin tülgastust, sest nemad ei hooli sinu ütlustest.
159. Vaata, kuidas ma armastan sinu korraldusi, Issand! Elusta mind oma heldust mööda!
160. Sinu sõna sisu on tõde ja kõik su õiguse seadused jäävad igavesti.
161. Vürstid kiusavad mind taga põhjuseta, aga minu süda tunneb hirmu sinu sõna ees.
162. Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes leiab palju saaki.
163. Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent sinu Seadust ma armastan.
164. Seitse korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduste eest.
165. Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista.
166. Ma ootan päästet sinult, Issand, ja teen su käske mööda.
167. Mu hing hoiab su tunnistusi ja ma armastan neid väga.
168. Ma pean su korraldusi ja su tunnistusi, sest kõik mu teed on sinu ees.
169. Jõudku mu halamine su palge ette, Issand! Anna mulle arusaamist oma sõna mööda!
170. Tulgu mu anumine su palge ette, päästa mind oma ütlust mööda!
171. Mu huuled lasku hoovata kiitust, sest sa õpetad mulle oma määrusi!
172. Mu keel kuulutagu sinu ütlusi, sest kõik su käsud on õigus!
173. Olgu su käsi mind aitamas, sest ma olen valinud su korraldused!
174. Ma igatsen päästet sinult, Issand, ja sinu Seadus on mu rõõm.
175. Elagu mu hing, et ta sind kiidaks, ja su seadused aidaku mind!
176. Ma olen eksinud nagu kadunud lammas. Otsi oma sulast, sest ma ei unusta su käske!

  Psalms (119/150)