Psalms (117/150)  

1. Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud!
2. Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja!

  Psalms (117/150)