Philippians (4/4)    

1. Niisiis, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja aupärg, püsige nõnda Issandas, armsad!
2. Euodiat ma keelitan ja Süntühhet ma keelitan mõtlema ühtmoodi Issandas.
3. Jah, ma palun ka sind, aus teekaaslane, võta oma hoolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Kleemensi ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus.
4. Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!
6. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
7. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
8. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!
9. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.
10. Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust.
11. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
12. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.
13. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.
14. Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.
15. Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses,
16. sest teie saatsite minu vajadusteks abi ka Tessaloonikasse rohkem kui ühe korra.
17. See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet.
18. Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane.
19. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.
20. Aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.
21. Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minuga olevad vennad.
22. Teid tervitavad kõik pühad, eriti aga need, kes on keisri kojast.
23. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

  Philippians (4/4)