Numbers (8/36)  

1. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2. 'Räägi Aaroniga ja ütle temale: Kui sa lambid üles sead, siis need seitse lampi valgustagu lambijala esist!'
3. Ja Aaron tegi nõnda: ta seadis lambijala lambid selle esise poole, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.
4. Ja lambijalg oli valmistatud nõnda: kullast sepistatud, jalast kuni õiekeseni sepisetöö; eeskuju järgi, mida Issand oli näidanud Moosesele, oli ta lambijala valmistanud.
5. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
6. 'Võta leviidid Iisraeli laste hulgast ja puhasta nad!
7. Neid puhastades talita nendega nõnda: piserda nende peale patupuhastuse vett ja nad lasku endil käia habemenuga üle kogu ihu; nad pesku oma riided ja puhastagu endid!
8. Siis nad võtku noor härjavärss ja selle roaohvrina õliga segatud peent jahu, sina aga võta teine noor härjavärss patuohvriks,
9. lase leviidid astuda kogudusetelgi ette ja kogu kokku terve Iisraeli laste kogudus!
10. Siis lase leviidid astuda Issanda ette ja Iisraeli lapsed pangu oma käed leviitide peale!
11. Seejärel Aaron kõigutagu leviite Iisraeli laste kõigutusohvrina Issanda ees, et nad võiksid toimetada Issanda teenistust!
12. Siis pangu leviidid oma käed härjavärsside peade peale: üks neist valmistatagu patuohvriks ja teine põletusohvriks Issandale lepituse toimetamiseks leviitide eest!
13. Pane leviidid seisma Aaroni ja ta poegade ette ja kõiguta neid kõigutusohvrina Issandale!
14. Eralda leviidid Iisraeli laste hulgast, et leviidid jääksid minule!
15. Seejärel mingu leviidid kogudusetelgi teenistusse, kui sa oled neid puhastanud ja kõigutanud kõigutusohvrina,
16. sest nad on antud täiesti minule Iisraeli laste hulgast; kõigi emakoja avajate asemel kõigist Iisraeli laste esmasündinuist olen ma võtnud nad enesele,
17. kuna minu päralt on iga esmasündinu Iisraeli laste hulgast, niihästi inimestest kui loomadest: sel päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin mina nad enesele.
18. Ma võtsin leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel
19. ja andsin leviidid kingina Iisraeli laste hulgast Aaronile ja ta poegadele toimetama Iisraeli laste teenistust kogudusetelgi juures ja toimetama Iisraeli laste eest lepitust, et Iisraeli lapsi ei tabaks nuhtlus, kui Iisraeli lapsed liginevad pühamule.'
20. Ja Mooses, Aaron ja terve Iisraeli laste kogudus talitasid nõnda leviitidega; Iisraeli lapsed talitasid nendega kõigiti vastavalt Issanda poolt Moosesele antud käsule leviitide kohta.
21. Ja leviidid puhastasid endid ning pesid oma riided; Aaron kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees ja Aaron toimetas nende eest lepitust nende puhastamiseks.
22. Seejärel leviidid läksid toimetama oma teenistust kogudusetelgis Aaroni ja tema poegade ees. Nõnda nagu Issand oli Moosest leviitide pärast käskinud, nõnda nad talitasid nendega.
23. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
24. 'See kehtib leviitide kohta: kes on kahekümne viie aastane ja üle selle, on teenistuskohustuslik kogudusetelgi töös.
25. Aga alates viiekümnendast eluaastast saagu ta lahti teenistuskohustusest ja ärgu enam teenigu,
26. vaid ta aidaku oma vendi kogudusetelgis toimetada, mis on tarvis, ent päris teenistust ta ärgu toimetagu! Talita nõnda leviitidega nende kohustuste poolest!'

  Numbers (8/36)