Numbers (28/36)  

1. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2. 'Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: Pidage meeles, et te peate tooma selleks seatud ajal mu ohvrianni, mu leiva, mulle healõhnaliseks tuleohvriks!
3. Ja ütle neile: See tuleohver, mille te peate tooma Issandale, on niisugune: iga päev kaks aastast veatut oinastalle alaliseks põletusohvriks;
4. üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul;
5. ja roaohvriks olgu kaks toopi peent jahu, segatud kolme kortli tambitud õliga!
6. See on alaline põletusohver, mis Siinai mäe juures seati healõhnaliseks tuleohvriks Issandale.
7. Ja selle juurde olgu joogiohvriks kolm kortlit ühe talle kohta; joogiohver vägijoogist valatagu Issandale pühamus!
8. Ja teine tall ohverda õhtul, samuti nagu hommikune koos roaohvri ja selle joogiohvriga; ohverda see healõhnaliseks tuleohvriks Issandale!
9. Aga hingamispäeval olgu kaks aastast veatut oinastalle ja roaohvriks kaks kannu õliga segatud peent jahu koos selle juurde kuuluva joogiohvriga!
10. See on hingamispäeva põletusohver igal hingamispäeval, peale alalise põletusohvri ja selle juurde kuuluva joogiohvri.
11. Ja iga kuu esimesel päeval tooge Issandale põletusohvriks kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast veatut oinastalle,
12. ja pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe härjavärsi kohta ja kaks kannu õliga segatud peent jahu roaohvriks jäära kohta,
13. ja üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe talle kohta; see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale.
14. Ja nende juurde kuuluvaks joogiohvriks olgu poolteist toopi veini härjavärsi, toop jäära ja kolm kortlit talle kohta; see on noorkuu põletusohver igas aasta kuus.
15. Ja peale alalise põletusohvri ning selle juurde kuuluva joogiohvri tuleb ohverdada Issandale patuohvriks üks noor sikk.
16. Ja esimese kuu neljateistkümnendal päeval on paasapüha Issanda auks.
17. Ja sama kuu viieteistkümnendal päeval on püha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba!
18. Esimesel päeval on pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
19. Ja tooge tuleohvriks, põletusohvriks Issandale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatud!
20. Ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks ohverdage õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi ja kaks kannu jäära kohta!
21. Aga iga talle kohta neist seitsmest tallest ohverda üks kann!
22. Ja teie eest lepituse toimetamiseks olgu patuohvriks üks sikk!
23. Need ohverdage peale hommikuse põletusohvri, mis on alaliseks põletusohvriks!
24. Sel viisil ohverdage seitse päeva iga päev leiba, healõhnalist tuleohvrit Issandale; ohverdage seda koos selle juurde kuuluva joogiohvriga lisaks alalisele põletusohvrile!
25. Ja seitsmendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
26. Ja uudsevilja päeval, kui te toote uudse roaohvri Issandale oma nädalatepühal, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!
27. Siis tooge healõhnaliseks põletusohvriks Issandale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle
28. ning nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
29. ja kann iga talle kohta neist seitsmest tallest;
30. ja üks noor sikk teie eest lepituse toimetamiseks!
31. Ohverdage need lisaks alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile - need olgu teil veatud - ja nende juurde kuulugu joogiohvrid!

  Numbers (28/36)